Anticipar-se per a innovar (Part I)

A SAS tractem d’estar al dia, intentem estar pendents d’aquelles novetats que milloren els nostres processos de fabricació, d’aquells productes que aporten solucions, que milloren el treball i que en definitiva solucionen problemàtiques existents. Estem convençuts que la prefabricació és el futur de la construcció ja que totes les operacions fetes a fàbrica (l’automatització i serialització dels processos) es poden controlar gairebé al 100% mentre que les solucions realitzades a peu d’obra estan subjectes a l’habilitat de l’operari. Aplicar aquesta filosofia d’estandardització de processos, ens ha permès participar i liderar diferents projectes al llarg dels anys.

Alguns dels projectes que s’han realitzat al llarg d’aquests últims anys són:

Nova fàbrica pels nous temps

El 1999 es va prendre la decisió de construir una nova fàbrica i a l’octubre del 2000 es firmava la compra de 210.000 m2 a Pira (La Conca de Barberà) Tarragona.

Es va decidir construir una fàbrica “sostenible” de poc impacte sobre el medi, requerint algunes millores rellevants.

Es va dissenyar un sistema de recollida d’aigües i de reaprofitament gràcies a un molí que retorna l’aigua ja decantada per fer-ne un nou ús. D’aquesta forma s’estalvia el 72% de l’aigua que consumeix la fàbrica.

Al mateix temps, es va decidir que la runa generada per les peces que no superen l’exigent control de qualitat de SAS no anés a l’abocador, sinó que es triturés per utilitzar-la de nou com a àrid per a futures peces. D’aquesta manera s’estalvia el consum de pedra i s’eviten visites a l’abocador, ja de per si molt saturat. 

El febrer del 2004 va començar la fabricació seriada a la nova fàbrica de Pira. Aquesta fàbrica es va dissenyar perquè poguessin treballar també les dones, un fet inusual en el sector. Avui en dia hi ha maquinistes que porten màquines de producció, responsables de la central de formigó, encarregades de magatzem, etc., incloent-les així en tots els processos de fabricació.

Fabricació i venda sota llicència

El 2005 es va començar a fabricar sota llicència els productes de la marca anglesa BRADSTONE. Per a una empresa enfocada en la producció es veia estrany fabricar productes d’altres empreses i a més pagar un royalty per poder-ho fer! Aquella decisió ens va permetre conèixer més a fons el formigó “Wet-Cast” i de poder treballar amb col·legues d’arreu del món, per així aprendre a millorar processos i obrir-nos a noves idees i tècniques. Aquesta relació serà la llavor que farà que SAS entri dins de la fabricació i venda de productes “Wet-Cast” permetent-nos així continuar liderant el sector 120 anys després.

Veient la gran acceptació dels productes BRADSTONE per part de tots els nostres clients, el 2006 es va decidir comercialitzar els productes MASPE d’Itàlia. MASPE tenia una línia de paviments de formigó realment diferents i que van suposar un altre èxit per a SAS. 

En el pròxim post del Blog de SAS, podreu continuar coneixent noves millores i nous projectes desenvolupats per continuar sent així, una empresa pionera en el sector dels prefabricats de formigó.