Gamma de cobremurs “Wet-Cast”

SAS els ofereix una àmplia gamma de cobremurs fabricats amb el sistema “wet-cast”. Aquesta fabricació permet obtenir un producte de la màxima qualitat pel que fa a resistència i acabats:

  • Acabat llis, més modern
  • Gruixos inferiors als del mercat 
  • Més lleugers
  • Trencaaigües inferiors molt ben acabats, sense rebava
  • Secció, aresta i trencaaigües molt ben definits 
  • Uniformitat de colors
  • 2 longituds: 50 i 100 cm
  • 2 seccions: llosa i dues vessants
  • 3 colors: Blanc, Gris i Périgord