La prefabricació en formigó com a oportunitat (Part I)

SAS Prefabricats de Formigó SA – una de les empreses que va fer la història dels prefabricats a Catalunya

Us descobrim com neix una empresa de cinc generacions i com ha aconseguit mantenir-se superant alts i baixos i temps de crisis

La història de l’empresa SAS comença al final del segle XIX, quan el Joan Sas Gregori va emigrar a Vilanova i la Geltrú, a la costa mediterrània entre Barcelona i Tarragona, i va fundar la seva empresa que avui representa una història d’èxit de l’empresariat català. En aquella època, les famílies tradicionals tenien un hereu – el primogènit – o una pubilla – la primogènita, que a la mort del pare s’encarregava de gestionar les propietats de família. L’única obligació que un hereu o una pubilla tenien era la de mantenir els germans, si es quedaven a casa, o de donar-los “la legítima” – per poder començar un negoci propi de manera autònoma. 

Aquest és el cas del Joan Sas Gregori que, al no ser l’hereu de la seva família, se’n va anar a Vilanova i la Geltrú a aprendre l’ofici de paleta de la mà del seu oncle Francesc Sas Valls, contractista d’obra d’èxit a l’àrea de Vilanova i la Geltrú. Els primers documents que testifiquen la feina del Joan Sas daten de l’any 1894, quan va sol·licitar nombroses llicències d’obra: reformes, obertures, pintures, etc. Al maig de l’any 1900, el Joan va pagar la primera contribució municipal per la seva empresa que ens permet datar oficialment la fundació de l’empresa SAS com a taller de pedra artificial.

El context en què comença l’aventura de l’empresa SAS és un context molt dinàmic que va distingir la fi del segle XIX i l’inici del XX, marcat per una migració molt important del camp cap a la ciutat. Un dels primers factors d’impuls d’aquest gran canvi va ser l’Exposició Universal del 1888, que va determinar una gran afluència a la futura àrea metropolitana de Barcelona i va generar una important necessitat d’habitatge, seguida per l’Exposició Internacional del 1929.

El mercat de la construcció viu una bona temporada, que va creixent fins a la Primera Guerra Mundial, quan Espanya es declara neutral i els fabricants catalans comencen a vendre materials a ambdues parts. D’aquesta manera es va assegurar un mercat sòlid i segur, que va permetre a moltes empreses començar les seves activitats empresarials. A més a més, durant aquesta època, noves tecnologies i nous productes van aparèixer en el mercat mundial, impulsant l’experimentació de materials i obrint nous horitzons. El primer gran descobriment va ser el mosaic hidràulic, fet a França durant la segona meitat del segle XIX. Hem d’esperar però fins al final de segle per veure aquesta tècnica innovadora a Catalunya. Aquest moment històric representa un gir fonamental en les tècniques i materials de construcció, dictat per una creixent demanda de pisos.

Les fases d’evolució de l’empresa SAS són principalment tres. La primera fase va des de la fundació del taller de pedra artificial fins a la fabricació de mosaic hidràulic, la segona fase ens porta fins a la fabricació de finestrals – es considera també el moment de canvi més important amb l’introducció del concepte de prefabricació, i l’última fase amb la producció massiva d’elements que es fan molt reconeguts com la gelosia cristallera, els cobremurs i els balustres.

Durant la primera fase hi ha la primera fita de l’empresa SAS. Fins a la gestió del Joan, l’empresa estava especialitzada en peces a mida, com el safareig, que va representar una meta fonamental per la indústria de la pedra artificial. El safareig, de fet, permet privatitzar una tasca comunitària que abans tenia lloc al riu o, en els municipis més rics, en rentadors públics.

Després, el seu fill Joaquim – avi de l’actual president de l’empresa Joaquim Sas – va introduir les primeres innovacions tecnològiques, com les premses hidràuliques. El seu gran objectiu va ser el de presentar a l’Exposició Internacional del 1929 els seu “Mosaic romà” patentat i de gran èxit, amb un disseny que imitava les tessel·les del mosaic romà.

El tercer canvi va fer-lo el Joan Sas i Contijoch, durant els anys 50. Després de la Segona Guerra Mundial, el país s’havia de reconstruir completament. Hi havia molts fabricants de mosaic i la competència era molt alta. Per sortir d’aquesta situació, en Joan va inventar el finestral de formigó. Abans, aquesta peça es feia a mida i en bastidor, sortia del taller com un element únic i armat. El procés d’individualitzar-ho farà que sigui més econòmic i ràpid al mateix temps. I aquí comença la revolució i, amb certesa, podem dir que SAS va ser el primera empresa en fer prefabricats ornamentals de formigó de manera seriada.

Des d’aquest moment, la història d’èxit de SAS passa per altres productes sempre basats en les tècniques de prefabricació, com la plaqueta, la gelosia cristallera i el cobremur. Aquests tres elements representen alguns dels productes més venuts de la història de SAS. Per una banda, el cobremur té un paper important perquè estandaritza un producte que fins aquell moment es feia a mida i dóna la possibilitat de triar entre diferents models i acabats, amb un total de 250 referències. Per l’altra banda, les gelosies es posen de moda durant els anys 70, com a alternativa al finestral, especialment per espais oberts com escales i àrees exteriors amb safarejos i calderes de calefacció. Eren utilitzades principalment per donar llum a l’espai interior i ventilació i al mateix temps, jugar amb les trames dels elements.

El concepte de la prefabricació va ser l’element clau de la filosofia de l’empresa SAS que li ha permès seguir sent una referència en l’àmbit europeu. Des de l’inici de la seva experiència, l’estratègia d’èxit de SAS es va basar en la constant observació de les noves tendències del mercat, la resposta ràpida a les noves demandes del mercat, la gran dedicació i l’atenció al client.

Nota – Aquest article es basa en una entrevista feta al Joaquim Sas, el dia 25 de juny de 2019.