Paviments Tessera: col·locació sobre suports de formigó

El gruix de 4,5cm en el format de 50x50cm, de les línies Basic i Bicolor, permet la col·locació com a paviment flotant sobre SUPORTS DE FORMIGÓ.

La tecnologia i fabricació de SAS permet obtenir la Classe 7 (demanada pels prescriptors) amb un gruix de 4,5cm.

Per tant no és necessari un gruix de 5,5cm per a aquest tipus de col·locació, cosa que fa que els Paviments TESSERA by SAS de gruix 4,5cm siguin un producte molt competitiu en el sector del mercat de la col·locació sobre SUPORTS.

Per a més informació disposem de les proves de laboratori del producte.